Partial Class Kavramı

C# programlarımızda bazı sınıf (class) lar çok fazla sayıda sınıf elemanına sahip olabilir. Özellikle büyük projelerde sınıfların karışık yapıda olmasını engellemek için sınıfı belirli parçalara bölmek daha mantıklı bir yol olacaktır. Böylece sınıfın ve projenin görünümü ve yönetimi daha kolay bir hal alacaktır. İşte bu yüzden büyük sınıflarımızı C# taki “partial” anahtar kelimesi yardımıyla parçalara bölebiliriz. Bunu yapabilmek için parçaya ayırdığımız class ın başına “partial” eklememiz yeterli olacaktır.

Aşağıdaki örneğimizde bir adet sınıfımızı mantıklı olacak bir şekilde özellikleri(properties) bir parçada, metotları(methods) da ayrı bir parçada tutarak class ın karışık bir yapıda olması önlenmiş olur ve yönetimi kolaylaşır.

Görsel

Burada “Sinif” adlı class ımız partial anahtar kelimesi ile bölümlenmiş ve class a ait değişkenler bu parçada tanımlanmışlardır.

Görsel

Burada ise yine aynı class a ait metotlar bu sefer farklı bir parçada tutularak özellikler ile birbirine karışması engellenmiş olur.

Partial class kavramı WindowsForms uygulamalarında da karşımıza çıkmaktadır. Formun designer bölümü bir parçada kodlama bölümü ise ayrı bir parçada tutularak programcıya kolaylık sağlanmıştır. Her ne kadar sınıfımız parçaya ayrılmış gibi görünse de program çalıştırıldığında class ımız tek class gibi hareket edecek ve parçaya ayrılmış olan kodlarımız derlenip program tarafından bir bütün olarak çalıştırılacaktır.

Yazar: Abdullah ALTINTAŞ

Yorum Yaz